Kimyəvi Analiz

Kalium qazma məhlulunda olan ion şisti sabitləşdirmək və gilin dilatativliyini məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Beləliklə, qazma məhlulunun işinə nəzarət etmək üçün kalium ionunun tərkibi dəqiq ölçülməlidir. SY-2 əl ilə idarə olunan sentrifuqa, kalium ionunun tərkibi 5000mq/l-dən çox və ya KCl konsentrasiyası 3,5lb/bareldən çox olan qazma məhlulunda kalium ionunun miqdarını ölçmək üçün istifadə olunur.

View as