Kompleks Performans Test Cihazı

Hərtərəfli Performans Test Cihazı, palçıq tortuna sabit bir sürətlə təzyiq etmək üçün ölçmə lövhəsini idarə etmək üçün ötürücü sistem tərəfindən idarə olunur. Alma sistemi məlumatların aşkar edilməsini və ötürücü sistem tərəfindən təmin edilən təzyiqə dair məlumatların yığılmasını həyata keçirir. Nəzarət sistemi işləndikdən sonra ölçmə nəticələri əldə edilir.

View as