Elektrik Sabitliyi

Elektrik sabitlik test cihazı portativ alətdir neft əsaslı qazma məhlulunun elektrik dayanıqlığının (ES) ölçülməsi üçün. Qazma məhlulunun elektrik dayanıqlığı onun emulsiya dayanıqlığı və islanabilirliyi ilə bağlıdır. Test cihazı neft əsaslı qazma mayesinin çöl sınaqları üçün API rp13b-2 Tövsiyə olunan Təcrübədə təsvir edilən elektrik dayanıqlığının test proseduruna uyğundur. Dəqiq, sadə və portativdir. Qazma məhlulunun kimyəvi tərkibinin və kəsilmə tarixinin ES-nin mütləq dəyərinə təsiri çox mürəkkəbdir. Buna görə də, qazma məhlulunun yaş vəziyyətini ES-nin vahid ölçülməsinə görə izah etmək məqsədəuyğun deyil.

View as