EP və Yağlama Test Cihazı

EP və Yağlama Test Cihazımız əsasdır məhsul və onlar keyfiyyətlidir. Qazma siminin fırlanmasına sürtünmə müqavimətinə fırlanma momenti, qazma siminin qaldırılmasına və enməsinə sürtünmə müqavimətinə isə sürüklənmə deyilir. Sürtünmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq və bununla da sürtünməni azaltmaq üçün qazma mayesinin əlavələri kimi bir çox müxtəlif materiallardan istifadə edilmişdir.

View as