Filtrləmə - API (LPLT)

Filtrasiya - API (LPLT) qazma məhlullarının və sement şlamlarının filtrasiya xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün ən təsirli vasitədir. Qazma məhlulunun filtrasiya davranışının və divar tortunun qurulması xüsusiyyətlərinin ölçülməsi qazma mayesinə nəzarət və müalicə üçün vacibdir. Yağ, su və ya emulsiya tərkibi kimi filtratın xüsusiyyətləri də vacibdir. Mayedəki bərk maddələrin növləri və miqdarı, onların fiziki və kimyəvi qarşılıqlı təsiri bu xüsusiyyətlərə təsir göstərir. Temperatur və təzyiq fiziki və kimyəvi qarşılıqlı təsirlərə təsir göstərir.

View as