Filtrasiya (Dinamik HPHT)

Varqazma və tamamlama əməliyyatları zamanı iki növ Filtrasiya (Dinamik HPHT).Bunlardan biri qazma məhlullarının dövriyyəsini dayandırdıqdan sonra statik filtrasiyadır.Palçıq tortunun qalınlığı tədricən artır və filtrasiya sürəti zamanla azalır.Digəri, əmələ gələn palçıq tortunun dövriyyədə olan qazma mayeləri tərəfindən aşınması zamanı dinamik filtrasiyadır.Statik filtrasiya ilə diferensial qazma mayelərinin dinamik filtrasiyası arasında mütənasib əlaqə yoxdur, buna görə də dinamik filtr itkisinin ölçülməsi xüsusilə vacibdir.Model HDF-1 HTHP Dinamik Filtr Presi müxtəlif ənənəvi statik filtr preslərinin çatışmazlığını aradan qaldırdı və ölçülmüş nəticələrin quyu şəraitinə yaxın olmasına imkan verdi.Statik və dinamik şəraitdə qazma məhlullarının və sement məhlulunun filtrasiya xüsusiyyətini dəqiq və təhlükəsiz ölçmək üçün istifadə edilə bilər.Alətdən istifadə elmi, sürətli, yüksək keyfiyyətli və təhlükəsiz qazma işlərinin həyata keçirilməsi üçün etibarlı məlumatları təmin edə bilər.

View as