Sənaye xəbərləri

Neft Quyusu Sementi nədir?

2022-04-25

Neft quyusu sementi neft və qaz quyularının sementlənməsi üçün xüsusi olaraq istifadə olunur, həmçinin tıxanma sementi kimi də tanınır. Onun əsas funksiyası korpusun ətrafdakı süxur təbəqələri ilə sementlənməsi və möhürlənməsi, laydakı neft, qaz və su laylarının bir-birindən çarpazlaşmanın qarşısını almaq üçün təcrid edilməsi, beləliklə neft qatından yaxşı təcrid olunmuş neft axını kanalının yaradılmasıdır. quyuda yerə. Neft quyusu sementinə qoyulan əsas tələblər bunlardır: quyuya vurulma prosesi zamanı sement məhlulu müəyyən axıcılığa və uyğun sıxlığa malik olmalıdır; sement məhlulu quyuya vurulduqdan sonra o, tez bərkitilməli və qısa müddət ərzində xeyli möhkəmliyə çatmalıdır; bərkimiş sement məhlulu O, yaxşı dayanıqlığa, keçiriciliyə və korroziyaya davamlılığa malik olmalıdır.

Neft Quyusu Sementi nədir

Neft Quyunun Sement Testi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

Neft Quyusu Sementi uyğun sıxlıq və bərkitmə müddətinə, aşağı konsistensiyaya malikdir və onunla hazırlanan hazır neft quyusu betonu yaxşı çökmə əleyhinə və nasos qabiliyyətinə malikdir. Əvvəlcədən müəyyən edilmiş (temperatur, təzyiq) quyu hissəsinə vurulduqda, o, sürətlə bərkiyə və sərtləşə və müəyyən mexaniki möhkəmlik yarada bilər. Beton quruduqdan sonra yaxşı keçirməzliyə, dayanıqlığa və korroziyaya davamlılığa malikdir. Neft quyusunun sementi, əsas komponent kimi hidravlik kalsium silikat olan Portland sement klinkerindən, müvafiq miqdarda gips və üyüdmə vasitələri əlavə edilməklə hazırlanmış xüsusi sement növüdür.

Neft Quyusu Sementi istifadə edir:

İstifadə yeri: Neft quyusu sementi neft və qaz quyularının sementləşdirilməsi üçün xüsusi olaraq istifadə edilən sementdir.

İstifadəyə dair tələblər: Quyuya vurulma prosesi zamanı sement məhlulu müəyyən axıcılığa və müvafiq sıxlığa malik olmalıdır. Sement məhlulu quyuya vurulduqdan sonra tez bərkidilməli və qısa müddət ərzində xeyli möhkəmliyə çatmalıdır; bərkimiş sement məhlulu yaxşı dayanıqlığa malik olmalıdır. xassələri, keçirməzliyi, korroziyaya davamlılığı və s.

Diqqət tələb olunan məsələlər: Neft və qaz quyularının vəziyyəti çox mürəkkəbdir. Müxtəlif neft və qaz quyularının spesifik şərtlərinə uyğunlaşmaq üçün sementə bəzi əlavələr, məsələn, ağırlıqlandırıcılar, azaldıcılar və ya gecikdiricilər əlavə edilməlidir.

Neft quyusu sementi< /p>

Yuxarıda təqdim olunan "Neft Quyusu Sementi Nədir", Neft Quyusu Sement Sınaqından tez-tez neft quyusu kəşfiyyatı əməliyyatları üçün istifadə olunur. Haitongda Neft Quyusu Sement Sınaqı istehsalçılarından biridir. və Çindəki təchizatçılar. Müxtəlif neft quyularının sınaq ehtiyaclarını ödəmək üçün müxtəlif məhsullarımız var.