Neft Quyunun Sement Testi

Haitongda Çində Neft Quyusu Sement Testi istehsalçıları və təchizatçılarından biri. Biz Neft Quyularının Sement Sınaqı, Məlumatların Alınması və s. üzrə ixtisaslaşmışıq. Onun əsas istifadəsi neft qatından yerə quyu və təcrid olunmuş yaxşı neft axın kanalı yaratmaq üçün korpusun və onu əhatə edən qaya təbəqəsinin sementlənməsi və möhürlənməsi, neft, qaz, su layının əmələ gəlməsinin möhürlənməsi, çarpaz müdaxilənin qarşısının alınmasıdır. Neft quyusu sementinə qoyulan əsas tələblər aşağıdakılardır: sement məhlulu vurulan quyu zamanı müəyyən axıcılığa və uyğun sıxlığa malik olmalıdır; Sement məhlulu quyuya vurulduqdan sonra tez bərkitilməli və qısa müddətdə müvafiq gücə çatmalıdır.

View as