Qalınlaşma Zamanı Testləri

Təzyiqli Konsistometr fırlanan, Maksimum 315°C (600°F) temperaturda 275 MPa (40.000 psi) iş təzyiqi üçün nəzərdə tutulmuş təzyiq kamerasına daxil edilmiş stasionar avar qurğusu ilə təchiz olunmuş silindrik Slurry Cup. (Hava ilə idarə olunan hidravlik nasos silindr qrupuna təzyiq yaradır.) Hidravlik sistem rezervuarı, boru kəmərlərini, klapanları və filtrləri özündə birləşdirir. İstilik kameraya avtomatik temperatur nəzarət sistemi proqramı ilə idarə olunan 5000 vatt gücündə daxili boru tipli qızdırıcı ilə verilir. Yağ banyosunun və sement məhlulunun temperaturunu təyin etmək üçün termocütlər verilir. Proqramlaşdırıla bilən temperatur tənzimləyicisi məhlulun temperatur artım sürətini (yəni temperatur qradiyenti) avtomatik idarə edəcək. Bulamaç istənilən maksimum temperatura çatdıqda, nəzarətçi məhlulun temperaturunu həmin səviyyədə saxlayacaq.

View as